הזמנת כרטיסים (open in new tab)

תנאי שימוש

תנאי שימוש למשתמשי אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי

תנאי השימוש שלהלן חלים על אתר האינטרנט של מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע (ע.ר.) (להלן: "האתר" ו"המכון" בהתאמה). האתר מנוהל ומופעל בידי המכון והוא פתוח לשימוש בהתאם לתנאים המפורטים בזאת.

הכניסה לאתר, הגלישה בו, השימוש בשירותים המוצעים בו וכל שימוש אחר באתר כפופים לתנאי השימוש האלה

ולמדיניות הפרטיות ("תנאי השימוש"). כניסה לאתר, גלישה בו, שימוש בשירות שמוצע בו או כל שימוש אחר בו, מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש.

יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש לפני הגלישה באתר או כל שימוש אחר בו. חשוב לחזור ולקרוא אותם מעת לעת משום שהם עשויים להשתנות.

אם אינך מסכימ/ה לתנאי השימוש, אנו מבקשים ממך לצאת מהאתר ולא להשתמש בו בכל אופן שהוא.

 1. כללי

1.1 האתר נועד בעיקרו לספק מידע מדעי, מידע חינוכי מדעי, מידע על פעילויות חינוכיות מדעיות ("פעילויות") ומידע על פעילויות מכון דוידסון לחינוך מדעי. האתר כולל מידע רב במגוון תחומים, לרבות קישורים לאתרי משנה של היחידות הפועלות תחת המכון ולאתר מכון ויצמן למדע.

כמו כן האתר כולל שירותי מידע (ניוזלטרים), וכלים ושירותים נוספים כגון: רישום מקוון לפעילויות מסוימות, תגוביות (טוקבקים) שמאפשרות להגיב לחלק מהתכנים המתפרסמים באתר, ועוד ("שירותים"). חלק מהשירותים ומהפעילויות כפופים לתנאים נוספים מעבר לתנאי השימוש, כגון: תקנונים, תנאי הרשמה ועוד, והם חלים בנוסף להם.

1.2 האתר, לרבות התכנים והשירותים שבו, מוצע לשימוש כמות שהוא, על תכונותיו ומגבלותיו, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המכון או מי מטעמו בגין תכונות האתר, מגבלותיו או האפשרויות הקיימות בו, או בקשר להתאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

1.3 מדיניות פרטיות: המכון מכבד את פרטיות הגולשים באתר. מדיניות הפרטיות, כפי שהיא מופיעה באתר המכון, היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. יש לשוב ולקרוא את פרטי המדיניות הזאת מעת לעת משום שהיא עשויה להשתנות.

 1. שימוש הולם באתר

2.1 את/ה מתחייב/ת לנהוג באחריות בעת השימוש באתר ולהתייחס בכבוד למבקרים אחרים באתר, למפעיליו ולכל גורם אחר שעלול להיפגע משימושך באתר.

2.2 השימוש באתר נועד למטרות חוקיות בלבד. אם המכון יגלה או יחשוד כי אינך עושה שימוש הולם באתר, הוא יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לחסום לך את האפשרות להשתמש בשירותים המוצעים באתר – בכולם או בחלקם, באופן מיידי ובלי צורך במתן הודעה מוקדמת.

2.3 תגוביות: בחלק מהתכנים המופיעים באתר פועל מנגנון תגוביות (טוקבקים) שנועד לאפשר שיח פורה וענייני עליהם. בלי לגרוע מהאמור בסעיף 2.2 לעיל ובהמשך תנאי השימוש, אם ברצונך להשתמש במנגנון התגוביות, או בכל כלי אחר באתר שמאפשר למשתמשים לפרסם תכנים, אנו מבהירים בזאת כי:

האחריות לתכנים שתפרסמ/י תחול עליך בלבד.

חל איסור מפורש לפרסם, להעלות או להתקין תכנים אלה:

2.3.1 תכנים שאינם טקסטים, ובכלל זה תמונות, קוד מחשב, וירוסים, רוגלות, סוסים טרויאנים וכיוצא בזאת.

2.3.2 תכנים שקריים, מטעים או מסולפים.

2.3.3 תכנים פורנוגרפיים או בעלי אופי מיני בוטה.

2.3.4 תכנים שפוגעים בזכות יוצרים או בזכויות קניין רוחני אחרות של צדדים שלישיים.

2.3.5 תכנים שיש בהם משום פרסום לשון הרע.

2.3.6 תכנים שפוגעים בפרטיות של אחרים.

2.3.7 תכנים גזעניים או מפלים.

2.3.8 תכנים שמעודדים ביצוע עבירות פליליות או עוולות אזרחיות.

2.3.9 תכנים מסחריים או פרסומיים, לרבות פרסומות סמויות.

2.3.10 תכנים שאופיים מטריד, פוגע או מאיים.

2.3.11 קישורים לאתרים ולעמודים שמציגים תכנים כאמור בס"ק 10-1 לעיל.

2.4 המכון יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, למחוק באופן מלא או חלקי תכנים שמפרים את תנאי השימוש כאמור.

2.5 הרינו להבהיר כי תכני הגולשים באתר אינם משקפים את עמדת המכון, והמכון אינו אחראי להם, לרבות דיוקם או נכונותם. מומלץ להתייחס אליהם בזהירות המתחייבת.

אם תוכן כלשהו שמשתמש/ת אחר/ת באתר פרסמ/ה פוגע בך, אנו מזמינים אותך לפנות למכון ואנו נטפל בפנייתך בהקדם.

 1. קניין רוחני

3.1 זכויות היוצרים וכל יתר זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הזכויות על השירותים והתכנים הכלולים בו, למעט תכנים שפרסמו גולשים באתר, וכן השמות והסימנים המסחריים שבו, הם בבעלות הבלעדית של המכון או של צדדים שלישיים שהמכון קיבל מהם רישיון שימוש בהם כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

3.2 פרסום תכנים בידי גולשים באתר

בפרסום תכנים באתר: (1) את/ה מצהיר/ה ומתחייב/ת שאת/ה רשאי/ת וזכאי/ת לפרסם את התכנים, וכי זכות היוצרים לתכנים אלה היא שלך, או שקיבלת רשות כדין לפרסמם ולהקנות למכון רישיון כמפורט להלן; (2) את/ה מקנה למכון רישיון בלתי הדיר, כלל־עולמי ובלתי מוגבל בזמן להשתמש בתכנים, להעתיקם, להפיצם, לפרסמם בכל מדיום, לרבות דפוס, אתרים אחרים, מקומות נוספים באתר, אפליקציות, פרסומים של המכון וכן הלאה, לשנותם וליצור מהם יצירות נגזרות.

אם לדעתך תוכן מסוים שפורסם באתר מפר את זכויותיך, אנו מזמינים אותך לפנות למכון ואנו נטפל בפנייתך בהקדם.

 1. השימוש באתר

4.1 השימוש באתר מותר לצרכיך האישיים בלבד ובכפוף לתנאי השימוש האלה. אין להשתמש בו לצרכים מסחריים או לעשות בו כל שימוש אחר שלא הותר במפורש בתנאי השימוש.

4.2 תנאי השימוש חלים על השימוש באתר, לרבות התכנים הכלולים בו. המונח "תוכן" או "תכנים" כולל, אך לא מוגבל אליהם, את בסיסי הנתונים, העיצוב הגרפי, מידע מכל מין וסוג, לרבות: כתבות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, טורים, הערות בטקסט: תמונות, סרטונים, תוכנות מחשב, מאגרי נתונים וקבצי קול שיועמדו לרשות המשתמשים באתר, וכל פרט אחר הקשור בהפעלת האתר.

4.3 התכנים הבאים כפופים לרישיונות שלהלן:

4.3.1 תכנים טקסטואליים ("תכנים כתובים"): תנאי השימוש בתכנים כתובים בלבד (לא כולל תמונות, סרטונים, יישומונים וכדומה, גם אם מופיעים בהם תכנים כתובים) מפורסמים תחת רישיון Creative Commons מסוג ייחוס שיתוף זהה לשימוש לא מסחרי (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License). לנוסח המלא של הרישיון ("רישיון ייחוס").

אפשר להשתמש בתכנים כתובים כפי שהם, אך אסור לערוך אותם או לעשות בהם שינויים אחרים. יש לתת קרדיט בולט למכון בכל שימוש מותר בהם, כבנוסח הבא: "מתוך אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי".

4.3.2 תמונות: תמונות שלא צוין מה מקורן מותרות לשימוש תחת רישיון ייחוס. אפשר להשתמש בתמונות הללו כפי שהן, אך אין לערוך אותן או לבצע בהן כל שינוי אחר, ויש לתת קרדיט בולט למכון דוידסון לחינוך מדעי בכל שימוש בתמונות הללו.

אסור בשום פנים להעתיק או להשתמש בתמונות ממאגר Shutterstock, או מכל מקור אחר שאינו המכון, אלא אם כן בעלי זכויות היוצרים של התמונה התירו זאת.

4.3.3 סרטונים: סרטונים המוטמעים באתר מתוך האתר YouTube מותרים לשימוש על פי תנאי הרישיון המופיע באתר YouTube (בדרך כלל Creative Commons או רישיון יוטיוב תקני), שאפשר לראות בלחיצה על הכיתוב Youtube שמופיע מתחת לסרטון.

סרטונים מוטמעים מאתרים אחרים: אם מופיע קישור לרישיון, יש לבדוק את תנאי הרישיון המקושר. אם אין קישור לרישיון, יש לנהוג בהתאם לתנאים המופיעים באתר שממנו נלקח הסרטון.

4.3.4 יישומונים: השימוש ביישומונים כפוף לתנאי השימוש של כל יישומון. ככלל, יישומונים אסורים לשימוש מסחרי, אלא אם כן שימוש כזה הותר במפורש בידי בעלי זכויות היוצרים.

פרט לתכנים שפורטו לעיל, אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, להפיץ בכל אמצעי, להציג בפומבי, לבצע, לעבד, לשנות, למכור, לשווק, להשכיר או לעשות שימוש, בין על ידך ובין באמצעות צד שלישי או בשיתופו, בכל דרך או אמצעי, באתר, בתכניו או בכל חלק מהם, ללא קבלה מראש של אישור כתוב מהמכון.

4.4 את/ה נושא/ת באחריות המלאה והבלעדית לכל שימוש אסור שתעשה/י באתר ובתכניו, ומתחייב/ת לשפות את המכון בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 1. שירותים הטעונים רישום

5.1 חלק מהשירותים באתר טעונים רישום. ייתכן כי במסגרת ההרשמה יידרש ממך למסור מידע אישי. אינך חייב/ת למסור מידע אישי, אולם בהיעדר כל הנתונים הנחוצים להשלמת הרישום, לא יתאפשר לך להירשם לשירותים האלו.

5.2 אין להתחזות או למסור מידע שאינו נכון. כמו כן אין למסור מידע אישי בלתי נחוץ – מידע שלא התבקשת למסור. בהרשמתך לשירותים את/ה מאשר/ת כי הנתונים שמסרת יישמרו וישמשו את המכון, בכפוף להוראות הדין ובהתאם למדיניות הפרטיות.

5.3 בחלק משירותי המכון יש לבחור במהלך ההרשמה שם משתמש וסיסמה לצורך השימוש השוטף בשירות. אין למסור את פרטי הזיהוי הללו לאיש מלבדך, כדי למנוע שימוש לרעה בהם.

5.4 חלק משירותי המכון הטעונים רישום ניתנים בתשלום. התשלום עשוי להיעשות באמצעות צדדים שלישיים, המספקים שירותים מקוונים של תשלום וסליקה, והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים הללו, כמפורט באתרי האינטרנט שלהם.

5.5 המכון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום, וכן לבטל את רישומך לשירות או לחסום את גישתך אליו.

 1. קישורים והפניות למידע שמחוץ לאתר

6.1 אפשר לקשר לעמוד הבית של האתר מאתרים שאינם אסורים. "אתרים אסורים" הם אתרי פורנוגרפיה, אתרים שמעודדים פעילות בלתי חוקית או משמשים במה לפעילות כזו, אתרים גזעניים ואתרי שנאה.

6.2 אין לקשר לאתר, לעמודים פנימיים באתר ולכל תוכן אחר שמופיע בו, במלואם או בחלקם, באופן שעלול ליצור מראית עין של חסות או קשר למכון. בכלל זה, אין ליצור קישורי עומק לתכני האתר, להציג אותם במסגרות (Frames) או לעשות כל פעולה אחרת שמשלבת  את תכני האתר בתוך תכנים שמחוץ לאתר או לצידם, או שמציגה לצידם סימני מסחר או שמות של גורמים שאינם מהמכון – אלא אם כן ניתנה לך מראש הסכמה כתובה לכך מהמכון. המכון שומר על זכותו לבטל את הסכמתו ולדרוש הסרת קישורים לאתר לפי שיקול דעתו הבלעדי.

6.3 אם לא נאמר מפורשות אחרת, אתרים חיצוניים שיש קישורים אליהם מהאתר אינם בשליטתו או בפיקוחו של המכון וכל תכליתם של הקישורים אליהם היא לאפשר גלישה נוחה ברשת האינטרנט. למכון אין ולא תהיה כל אחריות על תכנים או פעולות של אתרים חיצוניים. המכון אינו מתחייב שהקישורים שבו אכן יובילו לאתרים חיצוניים תקינים ופעילים, ובכל מקרה המכון לא יהיה אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או אי־נוחות שייגרמו עקב שימוש בקישור לאתר חיצוני.

 1. אחריות ושיפוי

7.1 האתר והשירותים שבו מיועדים לשימוש כפי שהם. המכון אינו נושא באחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, ישירה או עקיפה, למעט הדרישות והאיסורים המוטלים עליו על פי חוק. השימוש באתר מותנה בהסכמתך המפורשת לכך שהשימוש בו הוא על אחריותך בלבד.

7.2 המכון אינו מתחייב לשמור את האתר והשירותים שבו זמינים תמיד ואינו מתחייב לשמור על איכותם. בכלל זאת המכון אינו מתחייב כי האתר והשירותים שבו יפעלו כסדרם, יתקיימו ללא טעויות או הפרעות, או שתתקבל תוצאה כלשהי מהשימוש באתר.

7.3 המכון אינו אחראי, ולא יהיה אחראי, לכל נזק שהוא (לרבות: נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד או מכל מין אחר שהוא), הפסד, הוצאה, אי-נוחות או אובדן שייגרם עקב שימוש באתר או עקב חוסר יכולת להשתמש בו או בתכנים ושירותים כלשהם שמצויים בו.

7.4 המכון אינו אחראי, ולא יהיה אחראי, לכל תוכן שיועלה לאתר בידי גולשים.

7.5 האתר עשוי להציע תוכנות שאפשר לטעון למחשב האישי, או קישורים אל אתרים שמאפשרים לטעון את התוכנות האלה. אם לא נאמר אחרת במפורש, המכון אינו מפתח התוכנות האלה ואינו בוחן את טיבן, ואין בקישור אליהן כדי להעיד על אמינותן או על התאמתן לצרכיך, ובכלל זה לדגם המחשב ולמערכת ההפעלה שברשותך. טעינת התוכנות אל המחשב שלך תיעשה באחריותך המלאה והבלעדית, והשימוש בהן כפוף לתנאי הרישיונות הכלולים בהן.

7.6  את/ה מתחייב/ת לשפות את המכון, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש המובאים כאן, לרבות כל טענה, דרישה או תביעה של צד שלישי שתופנה כלפי המכון בגלל שימושך באתר, ובכלל זה פרסום תכנים באתר, הרשמה לשירותים באתר, הצבת קישורים לאתר או כל פעולה אחרת הקשורה לאתר.

 1. שינויים באתר והפסקת הפעלת האתר

8.1 המכון רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו וכן את היקפם וזמינותם של השירותים שבו, לפי שיקול דעתו הבלעדי. המכון רשאי, אך לא חייב, לפרסם על כך הודעה מראש.

8.2 המכון רשאי להפסיק או להגביל את השירותים באתר או חלק מהם, בכל עת, באופן זמני או קבוע, לפי שיקול דעתו הבלעדי. המכון רשאי, אך לא חייב, לפרסם על כך הודעה מראש.

8.3 שינויים, הפסקות או הגבלות כאמור לעיל עלולים להיות כרוכים בתקלות או באי־נוחות. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המכון בגין ביצוע שינויים כאמור או עקב תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 1. 9.  עדכון תנאי השימוש באתר

המכון שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי בתנאי השימוש באתר ייכנס לתוקף מיד עם עדכון השינוי בעמוד תנאי השימוש באתר. המשך השימוש שלך באתר אחרי עדכון תנאי השימוש ייחשב הסכמה שלך לתנאי השימוש המעודכנים. אם אינך מסכימ/ה לתנאי השימוש המעודכנים באתר, אנו מבקשים ממך לצאת מהאתר ולא לעשות כל שימוש בו או בשירותיו.

 1. דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, בלי לתת תוקף להפניות לדינים אחרים. סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין בקשר עם האתר, לרבות תנאי השימוש באתר, תהיה בידי בתי המשפט המוסמכים במחוז תל־אביב-יפו.

 1. דרכי התקשרות

לשאלות ובירורים אפשר לפנות אלינו בדוא"ל: [email protected]
או בדואר: מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע (ע"ר), ת"ד 26, רחובות 7610001