הזמנת כרטיסים (open in new tab)

מדיניות הפרטיות

למשתמשי אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע (ע.ר.) ("המכון" ו"מכון ויצמן", בהתאמה), שכתובתו היא davidson.weizmann.ac.il או כל כתובת אחרת או נוספת שתשמש את האתר ("האתר"). העמוד שלפניך נועד ליידע את משתמשי האתר על המידע שהמכון אוסף בעת השימוש באתר ולתאר אותו, לפרט את השימוש שיעשה בו ואת זכויותיך כמשתמש/ת באתר.

מדיניות הפרטיות הזו מחייבת ותחול בכל גלישה באתר, צפייה בו או כל שימוש אחר שנעשה בו, והם מעידים על הסכמתך לה.

הוראות המדיניות הזו באות בנוסף לכל הסכם אחר בינך לבין המכון, לרבות תנאי שימוש, תנאי רישום, תקנונים וכן הלאה.

מידע אישי

הגלישה באתר אינה כרוכה במסירת מידע אישי מזהה. עם זאת היא מותירה בשרת האתר פרטים טכניים שגורים שנוצרים במהלך גלישה באתרים ברשת האינטרנט, כגון פרטי כתובות ה-IP שמהן ניגשים גולשים לאתר.

שימוש בכלים ובשירותים ("השירותים") באתר: חלק מהשירותים הניתנים באתר מחייבים רישום ומסירת מידע אישי. הפעולות שדורשות מסירת פרטים אישיים כוללות, בין השאר, פניות למכון באמצעות האתר, רישום לקבלת הניוזלטר, ההרשמה לחלק מהתוכניות ("התוכניות") שהמכון עורך, כגון  חוגים, הרצאות וסדנאות, ועוד.

אין חובה חוקית להסכים למסור למכון פרטים אישיים, אולם בהיעדרם לא תוכל/י להשתמש בחלק מהשירותים שבאתר.

המידע שייווצר במהלך השימוש באתר והמידע שתמסור/תמסרי למכון באמצעות האתר יישמר במאגרי המידע של המכון וייעשה בו שימוש בהתאם למפורט בתנאי  מדיניות הפרטיות המופיעים בעמוד זה. המדיניות הזו תחול גם על פרטים שנמסרו למכון במהלך ההרשמה לתוכניות או בזמן הפעילות בהן מחוץ למסגרת האתר. האתר הוא אחד מאמצעי הקשר עם המכון, והוא מקושר עם אמצעי קשר נוספים, במטרה לתת מענה מיטבי לצרכיהם של משתתפי התוכניות.

מאגרי המידע של המכון רשומים בפנקס מאגרי המידע.

שימוש במידע

הפרטים שייאספו באתר ישמשו את המכון למטרות הבאות:

 • מתן מענה לפניות למכון.
 • מתן מידע באמצעות האתר
 • אספקת מידע על בסיס גלישותיך הקודמות באתר.
 • אספקת מידע על פעילות המכון, ומידע בנושאים מדעיים וחינוכיים, לרבות מידע שעשוי להיחשב "דבר פרסומת" בהתאם לסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. לדוגמה: מסירת מידע באמצעות הודעות אלקטרוניות על תערוכות; על פרסומים בעיתונים, באינטרנט, בעלונים או בכל דרך שהיא; על פעילויות, הרצאות או השתלמויות; על לימודים במסגרות של המכון, או של צדדים שלישיים, שעשויים להיות כרוכים בדמי רישום או בתשלומים אחרים.
 • אספקת מידע ושירותים שנרשמת לקבל באמצעות האתר.
 • אספקה בדואר, או בדואר אלקטרוני, של מידע על פעילות בתשלום או לא בתשלום, של המכון או של צדדים שלישיים, בנושאים חינוכיים מדעיים כגון תערוכות, חוגים, סדנאות, הרצאות והשתלמויות.
 • קבלת משוב ועריכת סקרים.
 • שימושים סטטיסטיים ואחרים שאינם כרוכים בזיהוי אישי שלך, כגון שיפור השירותים, הוספת שירותים, שינוי שירותים וכיוצא בזאת.

זכותך להודיע למכון על סירובך לקבל הודעות אלקטרוניות. ביכולתך להודיע למכון בעתיד ובכל עת על סירובך לקבל הודעות אלקטרוניות, באמצעי הקשר המפורטים בהמשך עמוד מדיניות הפרטיות, תחת הכותרת "דרכי פנייה".

עוגיות (Cookies)

האתר עושה שימוש בעוגיות. עוגיות ("Cookies"), או טכנולוגיות אחרות לתכלית דומה, הן קבצים שהאתר יוצר במחשבי הגולשים בו.

השימוש בעוגיות באתר נועד להקל על הגולשים את השימוש בו, לשפר את אבטחת האתר, להתאים את התכנים המוצגים בו לצורכי הגולשים, למדוד את השימוש שנעשה באתר ולשפר ולייעל את הפעילות השוטפת של האתר ושל השירותים שניתנים בו.

בין השאר נעשה באתר שימוש בעוגיות למדידת מספר הטפסים שנשלחו מהאתר, לייעל את מילוי הטפסים ושליחתם באמצעות האתר, להקל על המשתמשים במילוי הטפסים, לזהות נרשמים לניוזלטר, לזהות משתמשים שפנו למכון באמצעות האתר, לזהות משתמשים שצפו בתכנים מסוימים כדי לא להציג להם אותם שוב, לזהות נרשמים לתוכניות וכיוצא בזאת.

כמו כן נעשה שימוש בעוגיות לצרכי ניתוח השימוש שעושים גולשים באתר, באמצעות Google Analytics. בין השאר נעשה שימוש בעוגיות על מנת לזהות גולשים שצפו יותר מפעם אחת באותו עמוד, כדי למדוד את היקף הצפיות המדויק בעמוד. למידע נוסף

חלק מקבצי העוגיות מתבטלים עם סיום הגלישה באתר או עם סגירת הדפדפן. אחרים נשמרים לפרקי זמן ארוכים יותר במחשבי הגולשים.

כלי הניהול ברוב הדפדפנים הנפוצים מאפשרים לנהל את השימוש שנעשה בעוגיות, להגבילו או לחסמו לחלוטין. כמו כן אפשר למחוק בכל עת את העוגיות מהמחשב של המשתמש/ת. אפשר לאתר עוגיות במחשב באמצעות חיפוש המילה "cookies" בכלי החיפוש של מערכת ההפעלה.

חסימה או מחיקה של עוגיות עלולה לשבש חלק מהשירותים שניתנים באתר. היא עלולה למשל למחוק פרטים שהזנת בטופס כלשהו, או את פרטי שם המשתמש והסיסמה ששמורים בדפדפן.

תשלומים מקוונים

בחלק מהשירותים שבאתר אפשר לבצע תשלומים מקוונים. אם לא צוין אחרת, התשלומים נעשים באמצעות צדדים שלישיים המספקים שירותי תשלום וסליקה מקוונים. השימוש בשירותים הללו כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים האלה. בעת השימוש בשירותי התשלום והסליקה הללו, נאסף במכון מידע בעיקר על פרטי התשלום ומה הייתה הפעילות שעבורה הוא נעשה.

למרות אמצעי האבטחה שבהם נוקטים ספקי תשלומים מקוונים, חשוב לזכור שכמו כל פעילות באינטרנט, גם תשלומים מקוונים חשופים לסיכונים.

דרכי פנייה

אפשר לפנות למכון בדרכים הבאות:

טלפון: 08-9378300

דואר אלקטרוני: [email protected]

דואר: מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע (ע"ר), ת"ד 26, רחובות 7610001

אנו משתדלים לטפל בכל הבקשות במהירות ולהשיב עליהן בתוך שני ימי עבודה לכל היותר. בנסיבות מיוחדות, או כשחסרים בפנייה פרטים חשובים, משך הטיפול בפנייה עלול להתארך.

זכות עיון

זכותך לעיין במידע הנוגע לך שנשמר במאגרי המידע של המכון.

אופן מימוש הזכות ייקבע מעת לעת בידי המכון בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 ולהנחיות רשם מאגרי המידע.

אם נתקלת במידע מוטעה הנוגע לך, או במידע שנראה לך מוטעה, ביכולתך לבקש לתקן אותו או למחוק אותו. היה ובקשתך לעיון, לתיקון או למחיקה תידחה, ביכולתך לערער על כך לבית משפט השלום בדרך הקבועה בתקנות הללו.

מסירת פרטים לצדדים שלישיים

המכון לא יעביר ללא הסכמתך את פרטיך לשימושם של צדדים שלישיים, אלא אם כן זה נחוץ לצורך אספקת שירותים או מוצרים שבחרת לקבל מהמכון, או נעשה במסגרתם. למשל אם נרשמת לתוכנית בתשלום, המכון עשוי להעביר את פרטי כרטיס האשראי לחברה העוסקת בשירותי סליקה לצורך ביצוע התשלום.

המכון לא ימכור או ישכיר את פרטיך לצדדים שלישיים.

בנוסף, במקרים הבאים יהיה המכון רשאי להעביר את פרטיך לצדדים שלישיים:

 • התקבל צו מבית משפט.
 • במענה להוראה או דרישה של רשות מוסמכת.
 • במסגרת הליכים משפטיים קיימים או צפויים באופן סביר, שהמכון הוא צד להם או שיש לו עניין בהם.
 • מתוך אמונה כי העברת הפרטים תצמצם את הסכנה שייגרם נזק לגופך או לרכושך, או לגופו או לרכושו של אחר.
 • לצורך הגנה על אינטרס כשר של המכון או של מכון ויצמן.
 • מסירת פרטים למכון ויצמן, ובלבד שישתמש במידע בכפוף למדיניות הפרטיות המפורטת כאן זו או למדיניות פרטיות דומה.

שינויים במדיניות הפרטיות

המכון רשאי לבצע שינויים במדיניות זו. כל שינוי יעודכן בעמוד זה.